Bingoregler

Skapa konto och logga in
Välja ett bingospel
Speltyper
Bingo med 27 bollar
Bingo med 75 bollar
Variantbingo med 75 bollar
Bingo med 90 bollar
Att spela bingo
Köpa brickor
Så spelas bingo
Spel-ID
Inställningar
Fel
Jackpottfel
Inställningar
Minispel
Chatt
Chattetikett
Funktioner
Roll On-bingo
Innan ett spel börjar
Vinnare
1TG-bingo/2TG-bingo
Prisalternativ
Vinnare
Priser
Jackpottar
Fasta jackpottar
Escalator-jackpottar
Progressiva jackpottar
Gemensamma jackpottar
Jackpottfrågor
Jackpottvillkor
Valuta
Slumpmässighet
Utdelning

Skapa konto och logga in

För att kunna spela bingo måste du skapa ett bingo-alias. När du har gjort det kan du logga in när som helst och spela.

Välja ett bingospel

Du kan visa rum/spel i formatet Bingorum eller schema. Som standard presenteras Bingorum i ett rutnät och varje ruta visar information om nästa spelrunda. Vissa rum kan vara stängda och då visas rummets öppettider på rutan. Rutnätet gör att du kan gå in i rum direkt och köpa brickor till den kommande spelrundan.

Enskilda spelrundor visas i schemat, sorterat efter starttid som standard. Denna vy kan sorteras per kolumn och filtreras efter olika kriterier som till exempel speltyp. I schemat kan du köpa brickor till enskilda spelrundor utan att öppna rummet och köpa brickor till kommande rundor i förväg oavsett starttid. Du kan också gå in i rummet direkt genom att klicka på rummet/spelnamnet.

Speltyper

Bingo med 27 bollar

Hexabingo är ett 27-bollars, 1-rads, vinnaren-tar-allt bingospel med tre spelare i varje spelrunda. Varje spelrunda börjar med att prisväljaren bestämmer vinstsumman.

Prisväljarens utfall bestämmer vinstsumman som spelarna kommer att spela om och den varierar mellan 2 och 1000 gånger insatsen. Multiplikatorns sannolikhet finns definierad i vinsttabellen i spelreglerna.

I 27 bollars bingo (Hexabingo) har varje bricka ett 3x3 rutnät där varje bricka har unika nummer mellan 1-27. De 27 nummerna dras slumpvis och duttas automatiskt på brickorna när de ropas ut. Den spelare som först duttar en horisontell linje, vinner priset. Vinstsumman är ett multiplicerat belopp av spelarens ursprungliga till följd av prisväljarens utfall.

Bingo med 75 bollar

Bingonumren som ropas ut är kopplade till bokstäverna i ordet BINGO. Numren under varje kolumn ligger alltid inom samma intervall.

I 75-bollarsbingo är varje bricka ett rutnät med 25 rutor fördelade på 5 rader och 5 kolumner. Varje ruta innehåller ett nummer förutom den mittersta rutan som har en ikon och kallas för den "fria rutan".

Det finns vanligtvis 5 priser att vinna i varje linjebingospel;

Den spelare vars samtliga nummer ropas ut först i en horisontell, vertikal eller diagonal linje vinner det första linjepriset. Endast horisontella linjer på din bricka ger dig möjlighet att vinna följande linjepriser.

Variantbingo med 75 bollar

Bingonumren som ropas ut är kopplade till bokstäverna i ordet BINGO. Numren under varje kolumn ligger alltid inom samma intervall.

I variantbingo med 75 bollar är varje bricka ett rutnät med 25 rutor fördelade på 5 rader och 5 kolumner vilket ger 25 nummer per bricka. Brickor säljs som en remsa bestående av 3 åt gången och varje remsa innehåller alla nummer från 1 till 75 utan några upprepningar.

Det finns 5 priser att vinna i varje linjebingospel;

Den spelare vars samtliga nummer ropas ut först i en horisontell, vertikal eller diagonal linje vinner det första linjepriset. Endast horisontella linjer på din bricka ger dig möjlighet att vinna följande linjepriser.

Bingo med 90 bollar

I 90-bollarsbingo består varje bricka av 3 rader och 9 kolumner. Varje rad innehåller 5 nummer (och 4 blanka fält) vilket ger totalt 15 nummer per bricka. Brickor säljs antingen som en remsa bestående av 6 eller 1 åt gången och varje remsa innehåller alla nummer från 1 till 90 utan några upprepningar.

Det finns 3 priser att vinna i varje spel;

Att spela bingo

Köpa brickor

En nedräkning visar hur lång tid det är kvar tills brickförsäljningen slutar för nästa spelomgång i rummet.

Du kan välja och välja bort brickor genom att klicka på dem. Du kan också snabbvälja brickor med sifferknapparna i rummets brickköpssektion.

En "Köp"-knapp visar den totala kostnaden för dina valda brickor. Genom att trycka på köpknappen köper du brickorna. Du kan köpa ytterligare brickor tills det maximala antalet har köpts eller brickförsäljningen slutar. Köpta brickor kan inte återbetalas såvida inte spelomgången annulleras. I sådana fall sker återbetalningen automatiskt.

Så spelas bingo

En bingorunda börjar när nedräkningen är klar och de 10 ytterligare sekunderna har förflutit.

Som standard markeras dina brickor automatiskt. Du kan ändra automatisk markering till manuell markering i inställningarna. Bingospelet identifierar automatiskt varje vinst, så även om du inte lyckats markera några nummer på din vinnande bricka med manuell markering får du priset. Vinnarnas alias kommer att visas.

Du kan välja att visa eller dölja de fyra senaste bollarna som dragits i spelet genom att klicka på ikonen med tre punkter uppe till höger om bollarna. Samtliga dragna bollar kan också visas och döljas genom att klicka på rutnätet uppe till vänster om de dragna bollarna.

När ett spel pågår och nästa prisnivå är nära kan du se vilka spelare som ligger närmast och vilka bollar de behöver för att vinna. Alla prisvinnare visas även under och efter spelrundan.

Du kan ha flera bingorum öppna samtidigt. Aktiva rum visas ovanför spelområdet i form av flikar. Flikarna ger information om starttid och notifierar dig om du är nära bingo. Nya rum kan aktiveras via lobbyn eller knappen "Lägg till spel" i rummet.

Storleken på prispotten och spelrundornas priser för olika vinnande kombinationer beror på hur många bingobrickor som sålts till den aktuella spelrundan. Rake och jackpott Bidrag tas från den ackumulerade prispotten innan spelrundans priser visas.

Ingen tredjepartsprogramvara får användas för att spela bingo eller bingo-minispel.

Spel-ID

Det pågående spelets ID visas alltid i rummet. Detta ID är unikt för varje spelrunda.

Om du vill se de tidigare spelresultaten klickar du på länken "Föregående: xxx" i rummet eller på ikonen "Inställningar" och öppnar fliken "Spelhistorik". Då visas mer information.

Inställningar

Du kan justera följande spelinställningar:

Fel

Om anslutningen till ett bingospel försvinner av någon anledning kan du fortfarande återgå till bingospelet genom att hämta webbsidan igen.

Bingospelrundor fortsätter automatiskt i händelse av:

Under sådana omständigheter visas resultaten av spelrundan i "Inställningar" under "Spelhistorik". Detta innebär också att du inte förlorar den potentiella jackpotten och att alla dina vinster kommer att betalas till ditt konto.

Minispelrundor avslutas när den aktiva spelrundan är slut. Du bör kunna fortsätta spela där du slutade när anslutningen återupprättats genom att öppna minispelet igen.

Om du inte öppnar det minispelet igen inom 48 timmar kommer spelrundan automatiskt att slutföras och eventuella vinster förs över till ditt konto.

Vid fel blir alla vinster och spel ogiltiga.

Jackpottfel

Om anslutningen till ett bingospel försvinner av någon anledning kan du fortfarande återgå till bingospelet genom att hämta webbsidan igen.

Bingospelrundor fortsätter automatiskt i händelse av:

Under sådana omständigheter visas resultaten av spelrundan i "Inställningar" under "Spelhistorik". Detta innebär också att du inte förlorar den potentiella jackpotten och att alla dina vinster kommer att betalas till ditt konto.

Vid fel blir alla vinster och spel ogiltiga.

Inställningar

Denna sektion kan nås via "Inställningar"-ikonen längst upp till höger i bingoklienten.

Under "Inställningar" kan du se din profilinformation, och spelhistorik. Du kan ändra ditt bingo-alias en gång var 90:e dag. Om du har möjlighet att ändra namn kan du trycka på en ikon som ser ut som en penna bredvid ditt alias.

Minispel

Du kan spela minispel vid sidan av bingo. Ytterligare information hittar du i respektive avsnitt i dessa regler.

Chatt

I chatten kan du kommunicera med andra spelare och se en lista över alla spelare i det rummet.

En chattvärd övervakar chattrummet och upprätthåller en rolig, vänlig och trygg miljö. Chattvärdar har en annan chattbubbelfärg än spelare.

Chattvärdar kan inte svara på kontofrågor eller hantera någon form av återbetalning. För att säkerställa rättvisa förutsättningar är våra chattvärdar strängt förbjudna att spela några spel på vår webbplats. Chattvärdar arbetar oberoende av kundtjänst, men om de inte kan svara på en fråga som du ställer till dem kan de hänvisa dig till kundtjänst.

Det finns ett ordfilter som förhindrar stötande ord från att publiceras i chattrummen. Om du försöker skriva ett förbjudet ord spärras ditt chattmeddelande och du underrättas om det. Vi strävar efter att hålla våra listor över förbjudna ord aktuella för att undvika kränkande beteende i våra chattrum. Du kan rapportera brott mot chattreglerna genom att kontakta vår kundtjänst.

Chattrummen övervakas inte dygnet runt, och om stötande beteende inträffar kan du själv ignorera den spelaren. Klicka på spelarens namn och därefter på ignoreringsknappen som dyker upp. Du kan ta bort en ignorering av en spelare via spelarlistan i chatten.

Chattetikett

Vi begär att alla spelare efterlever följande riktlinjer så att våra chattrum förblir en vänlig och trevlig miljö att kommunicera i:

Chattvärdar och kundtjänstmedarbetare kan stänga av spelare från chattrummet eller helt och hållet spärra en spelare från att spela bingo om spelaren inte följer chattetiketten. Om du stängs av från chatten och försöker skicka chattmeddelanden får du ett meddelande om att du inte har rätt att chatta.

Funktioner

Roll On-bingo

Roll On-bingo börjar som vilket annat bingospel som helst med till exempel priser för 1 linje, 2 linjer och fullt hus, men istället för att spelet stannar där fortsätter det att ge vinst för efterföljande fullhusvinster. Roll On-bingospel har upp till 10 extra fullhuspriser som kan vinnas efter standardpriserna. Dock kan inga jackpottar vinnas som ett extra Roll On-pris.

Innan ett spel börjar

Innan ett Roll On-spel börjar får du information om att spelet är på väg att börja. Då visas de extra fullhuspriser som är tillgängliga för det spelet. För att se en fullständig förteckning av de extra Roll On-priserna kan du klicka på "Roll On"-ikonen på prisvisaren.

Vinnare

Om du vinner ett extra Roll On-pris visas antalet vinnare som delar på det priset och antalet återstående priser som är tillgängliga i Roll On-spelet. Vinnarnas namn kan ses på Roll On-prisvisaren.

I slutet av spelet visas en särskild vinstanimation som listar Roll On-vinnarna. Du kan också se all information om dina Roll On-vinster i din "Spelhistorik".

1TG-bingo/2TG-bingo

XTG ökar din chans att vinna eftersom du får pengar även för att komma nära att vinna. XTG avser din brickas position i ett bingospel, det vill säga 1TG = ett nummer kvar, 2TG = två nummer kvar och så vidare. 1TG-spel och 2TG-spel ger spelarna möjlighet att vinna pengar även när de inte vinner något huvudpris.

Dessa specialspel ger särskilda priser till spelare som uppnår XTG-kriteriet på sina brickor ENDAST när de spelar för spelets sista pris: ett fullt hus.

Du lägger märke till XTG-spel eftersom de har en specialikon.

Prisalternativ

XTG-spel kan konfigureras olika. De kan betala ut ett XTG-pris på följande sätt:

Priser kan också bestå av en andel av en XTG-pott eller ett fast belopp, t ex 1 kr per kvalifikation. Priser betalas till ditt pengasaldo.

Vinnare

Om ett XTG-pris är tillgängligt i ett spel visas en särskild vinstanimation i slutet av spelet som anger XTG-vinnarna. Du kan se all information om din XTG-vinst i din "Spelhistorik".

Priser

Den aktuella prispotten för varje bingospel bestäms av antalet köpta brickor per spel. Ju fler brickor som köps desto större blir prispotten.

Vissa bingojackpottar/prispottar är kopplade till andra bingowebbplatser inom Relax Bingo-nätverket. För sammanlänkade spel betalar alla bingospelare oavsett webbplats exakt samma pris för varje bricka, och varje bricka garanteras att ha samma vinstchans. Bingowebbplatser sammanlänkar spel för att ge sina spelare större och bättre priser.

Två eller fler spelare kan vinna/dela på ett bingopris, det vill säga att flera spelare kan ha brickor som uppfyller priskriterierna samtidigt. Under sådana omständigheter delas priset lika mellan vinnarna. Vinster överförs direkt till spelarens pengasaldo efter att omgången har slutförts.

Jackpottar

Det är möjligt att vinna jackpottar i bingo. Beroende på vilket spel som spelas kan en jackpott vara antingen fast eller progressiv. Dessa jackpottar finansieras antingen via spelarbidrag (progressiv jackpott) eller av tjänsteleverantören (fasta jackpottar och escalator-jackpottar).

Fasta jackpottar

En fast jackpott är en jackpott vars värde inte ökar när bingobrickor köps.

En fast jackpott kan vinnas i ett bingospel om sådan information visas i spelrundans information. För att vinna behöver du bara få fullt hus inom ett visst antal bollar eller mindre. Om minst två spelare vinner samtidigt får var och en av spelarna hela jackpottbeloppet.

Ditt konto kommer automatiskt att fyllas på med dina jackpottvinster kort efter att bingospelrundan avslutats. Kontakta kundtjänst om du inte får dina vinstpengar.

Escalator-jackpottar

Med escalator-jackpottar blir det lättare och lättare att vinna ju längre tid som passerat. Om ingen vinner escalator-jackpotten i en spelomgång ökas antalet jackpottbollar i nästa omgång vilket gör escalator-jackpotten lättare att vinna. När jackpotten har vunnits återställs den till sitt ursprungliga bollantal eller blir inaktiv tills den startas igen senare.

Om det finns flera samtidiga vinnare kommer escalator- jackpotten att delas lika mellan alla vinnare.

Progressiva jackpottar

En progressiv jackpott är en jackpott vars värde ökar i takt med att bingobrickor köps. En progressiv jackpott börjar på 5 000 € och ökar varje gång brickor köps. Ju fler bingobrickor som köps desto mer kommer jackpotten att växa. Beroende på den progressiva jackpottens tillgänglighet dras upp till 2 % av brickförsäljningssumman per spelomgång till den progressiva jackpotten. För att vinna behöver du få "fullt hus" i ett angivet antal bollar eller mindre. Om du vinner kommer du att bli underrättad om det. Om flera spelare vinner den progressiva jackpotten samtidigt kommer jackpotten att delas lika mellan alla vinnare. Storleken på jackpottarna visas i bingospelets information.

När en hel progressiv jackpott har vunnits kommer den att börja om från det initiala värdet 50 000 kr. Det finns ingen övre gräns för hur stor den progressiva jackpotten kan bli.

Gemensamma jackpottar

Vissa jackpottar är "gemensamma" vilket innebär att en procentuell andel av jackpotten betalas till den spelare som utlöser jackpotten och resterande andel betalas till övriga spelare som har köpt brickor i den vinnande spelrundan. Beloppet betalas proportionellt utifrån antalet köpta brickor, och spelaren/spelarna vars bricka utlöser jackpotten kommer även att få en del av den gemensamma jackpotten baserat på antalet brickor som de köpt i proportion till det totala antal brickor i spelet. Endast det spel där jackpotten utlöstes kommer att betala ut den gemensamma jackpotten. Hälften av prispotten vinns av spelaren/spelarna som utlöser den och den andra hälften delas lika mellan övriga kvalificerade spelare.

Observera att vissa jackpottar är sammanlänkade vilket betyder att de finns i många olika bingospelrum.

Jackpottfrågor

Om du har några frågor om din jackpottvinst kan du skicka e-post till kundtjänst med följande information:

Jackpottvillkor

Två eller fler spelare kan få dela på ett jackpottpris om de har brickor som uppfyller vinstkriterierna samtidigt. Om det sker kommer jackpottens belopp att delas lika mellan de behöriga vinnarna såvida det inte rör sig om en fast jackpott.

Du kan bara vinna jackpott om du har köpt minst en bricka i ett spel där en jackpott erbjuds. Endast en jackpott kan vinnas per köpt bricka. Om du är berättigad till fler än en jackpott får du den största av dem. Relax Gaming Ltd. förbehåller sig rätten att ta bort en jackpott när den har vunnits. Relax Gaming Ltd. förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst.

Avbrott

Jackpottar kan avbrytas. Efter avbrottet måste den progressiva jackpottens prispool återställas till samma värde som den hade innan avbrottet ägde rum. Fasta jackpottar kan avbrytas när som helst innan spelare får möjlighet att köpa brickor till spelrundan, då inga bidrag från spelare finansierar dessa jackpottar.

Stopp

Det går att stoppa progressiva och fasta jackpottar. Följande villkor behöver uppfyllas innan det går att stoppa en jackpott:

Relax Gaming Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Regler och villkor.

Valuta

Om valutan på spelarens konto inte är € (euro) kommer alla eventuella brickköp, spelvinster och så vidare att konverteras från basvalutan och visas i spelarens lokala valuta i bingoklienten. Valutakonverteringen görs med samma växelkurs för att säkerställa rättvis och jämn konvertering.

Slumpmässighet

I vilken ordning som bingobollarna dras bestäms av en slumptalsgenerator. Relax Gaming Ltd. använder en licensierad (MGA & AGCC) och kryptografiskt stark slumptalsgenerator utvecklad internt av Relax Gaming Ltd. Den säkerställer att resultatet av varje spel helt och hållet är slumpmässigt.

Utdelning

Alla bingospel har en viss förväntad utdelning och garanterar ett pris när spelet slutförts. Utdelningen till spelare för ett visst bingospel är en summa som garanterat kommer att betalas ut och bestäms i förhållande till det totala antalet köpta brickor i den aktuella bingorundan och är alltid minst 70 procent.